Art Konstruksion 15 vjet me ju!

ART KONSTRUKSION, është krijuar si kompani montimesh industriale, në 6 mars 1998 .
Forma ligjore e shoqërisë është “SHOQËRI ME PERGJEGJËSI TË KUFIZUAR” shpk
Adresa e shoqërisë : Autostrada Durrës-Tirane, Km. 17 , Marikaj  / TIRANA / ALBANIA 
 
Objekti i veprimtarisë është :
 
Import - Eksport - Shitje, materiale çeliku.
Profile me seksion  rrethor , katror , drejtkëndor , profil ”L”, trarë çeliku : UPN, IPN, IPE, HEA, HEB , HEM , shina për miniera dhe për hekurudha.
Llamarina çeliku, me trashësi nga δ 0.5 mm - δ 150 mm , S 235 JR , S 275 JR , S 355 JR Llamarina HARDOX ,450 , 500 , 600 , me trashësi nga δ 3 mm -  δ 80 mm.
Llamarina për mbulesë kapanonesh industriale me trashësi  δ 0.45- δ 1.2 mm
Llamarina betoni me trashësi  δ 0.45- δ 1.2 mm
Llamarina te riguara , pike loti dhe ‘’bakllava’’ ,  me trashësi  δ 2.5- δ 6 mm
Tuba çeliku ASTM A 106 GR B , nga 1/2’’-16’’,SCH 40 , SCH 80 , SCH 160 :
te provuara deri ne 3000 lbs, sipas DIN dhe ANSI , për gaz , nafte , vaj , bitum , solar, kaldaja
Tuba çeliku pa saldim ST 37 , ST 44 , ST 52: nga ½’’-16’’, për ujë ,  ajër , për presion 1-100 bar
Tuba çeliku me tegel saldimi, të hidrotestuar  nga 1-100 bar ,ST 37, ST 44, ST 52 ,nga ½’’-48’’  
Tuba çeliku me tegel saldimi, të hidrotestuar  nga 1-100 bar ,ST 37, ST 44, ST 52 për HEC-e , nga 100 mm deri në 3200 mm .
Aksesorët e tubacioneve teknologjike: bërryla, “T”, kapakë fundorë, reduksione, fllanxha, nipla, për linja me presion nga 1 bar – 100 bar, sipas DIN dhe nga 150 lbs-3000 lbs , sipas ANSI.
Guarnicione , për të gjitha  dimensionet që vajojnë nga1/2’’ deri në 24’’,
Saraqineska , kondravalvola , filtra , kompesatorë  , për të gjitha llojet dhe dimensionet , nga ½’’-16’’, për presione nga 2.5 bar-40 bar , sipas DIN   dhe nga 150 lbs-3000 lbs ,  sipas ANSI
 
Ambientet  :
 
Salle  me vinç - urë 10 ton ,  me sipërfaqe  1500 m²
Magazina e hapur e materialeve ,me sipërfaqe 3500 m²

Makineritë dhe pajisjet :
 
Tranxhë për prerjen e llamarinave :nga δ4-δ12 mm.
Trapano radiale: për vrima Φ5-Φ32 mm.
Trapano radiale: për vrima Φ16-Φ70 mm.
Trapano me bazë magnetike:  për vrima Φ2-Φ32 mm.
Pantograph i programuar për prerje me gaz të llamarinave : me trashësi  δ6mm - δ150 mm.
Kalandër për kalandrim llamarina: nga δ 4- δ 16 mm , me rreze nga 200 mm, deri në 20 metra,
 me gjerësi deri në 2400 mm.
Kalandër  për prodhimin me saldim të  tubave te çelikut  {cilindrat : (Φ320-Φ3200) mm ,
gjatësia e segmenteve cilindrike L(1000 , 1250, 2000) mm }.
Makineri “ROSLER” , për pastrimin te trarëve të çelikut , para bojatisjes.
Pajisje për pastrim me rërë (Sabiatrice: V=120 litra & motokompresor ajri :Q= 5.3 mᵌ/min 
 P = 8.5 bar ).
Autovinç 12.5 Ton.
Vinç 1 Ton: me krah 20 metra.
Vinç-urë 10 ton.
Aparat  saldimi: me tel 350 A (MIG ).
Aparat  saldimi: me tel 400 A (MIG).
Aparat  saldimi: me elektrodë   250 A.
Aparat  saldimi: me elektrodë   300 A.
Aparat  saldimi: me elektrodë   350 A.
Aparat  saldimi: me elektrodë    400 A.
Aparat saldimi: me ARGON  (TIG).
Karrel për prerje me gaz: δ12 mm - δ150 mm.
Filetatrice për tuba çeliku :nga  1/2’’- 4’’.
Kamionçinë FORD 2.4 Ton :me karroceri 4 metra.
Kamionçinë BENZ 208 D : me karroceri 3 metra.
Kamion BENZ 3 ton: me karrel (bylyk), për transport të materialeve me gjatësi deri në 12 metra.
 
 
Gjithashtu ne objektin e veprimtarisë tonë, është përpunimi i këtyre materialeve:
 
Prerja me sharrë e trarëve UPN, IPN, IPE, HEA, HEB,”L”dhe tubave : deri në 500 mm.
Prerja me tranxhe e llamarinave : St 37, St 44, ST 52, me trashësi  nga 2 mm deri në 12 mm .
Prerja e programuar me pantograph të llamarinave HARDOX dhe të zeza : St 37, St 44, St 52,
në te gjitha format dhe përmasat, me trashësi të pllakave nga 3 mm deri në 150 mm.
Shpimi i vrimave te pllakave me trapano :   me diametër  5 - 70 mm.
Kalandrimi llamarinave: me trashësi, nga 4 mm - 20 mm.
Prodhim i tubave për konstruksione metalike : me diametër nga 320 - 3200 mm, me trashësi te pareteve te tubit, nga 3 mm - 20 mm.
Prodhim i pajisjeve nën presion : rezervuarë , shkëmbyes nxehtësie , kaldaja.
Prodhim i konstruksioneve metalike : për kapanonë, karburante, reklama, ura metalike, vinç ura , peshore nga 16 deri në 80 ton.
Pastrimin me sfera çeliku të sipërfaqeve të konstruksioneve metalike, në makinerinë ”ROSLER” e cila pastron trarë dhe materiale çeliku me gjerësi deri në 1000 mm, lartësi deri në 600 mm, dhe gjatësi të materialeve deri në 25 metra.
Ne magazinat tona do të gjeni gjithmonë sasinë dhe shumllojshmërinë e të gjithë artikujve që paraqiten me lart, si dhe shërbimin e shpejtë dhe të kualifikuar.
Go to top